Konkurs af Plus Forsikring A/S, Østre Stationsvej 3-5, 5000 Odense C


Kontaktpersoner: Vicedirektør Flemming Nytoft Rasmussen, tlf. 33 55 84 49 eller Vicedirektør Peter Sylvest Larsen, tlf. 33 55 82 07

Skifteretten i Odense har d. 18.10.2002 taget Plus Forsikring A/S under konkursbehandling.

Konkursen er afsagt, efter at  finanstilsynet har konstateret, at Plus Forsikring A/S er insolvent.
Finanstilsynet har herefter indgivet konkursbegæring. Både selskabets ledelse og revisionen er enig i, at selskabet er insolvent.

Plus Forsikring A/S har i de senere dage forhandlet med andre forsikringsselskaber for at søge forsikringsbestanden overdraget til andet forsikringsselskab for derved at opnå sikkerhed for, at alle erstatningskrav dækkes af det eller de overtagende selskaber.

Intet andet forsikringsselskab har villet overtage forsikringsbestanden eller på anden måde garantere for Plus Forsikring A/S' forsikringsforpligtelser.

Finanstilsynet har orienteret forsikringsselskabernes brancheforening (Forsikring & Pension, Amaliegade 10, 1045 København K). Forsikring & Pension tager så hurtigt som muligt stilling til, hvorledes der kan spændes et sikkerhedsnet ud for såvel skader, der er indtruffet, som skader der indtræffer inden 1. december 2002.

Advarsel til forsikringstagere i Plus Forsikring A/S

Plus Forsikring A/S er ikke i stand til at betale erstatning på tegnede forsikringer.

Finanstilsynet skal kraftigt opfordre til, at alle forsikringstagere i Plus Forsikring A/S hurtigst muligt tegner nye forsikringer hos andre forsikringsselskaber. Dette gælder selv om branchen etablerer et sikkerhedsnet for de erstatningsberettigede og forsikringstagerne. Det skal understreges, at det bl.a. er pligtigt at tegne forsikringer på følgende områder:

- Ansvarsforsikringer for biler og andre køretøjer.
- Brandforsikring (hvis lån i ejendommen).
- Hundeansvarsforsikring.

Det er samtidigt vigtigt at gøre opmærksom på, at også andre forsikringer er meget vigtige at få nytegnet, hvis den hidtidige forsikringsdækning skal opretholdes.

Balance pr. 18.10.2002

Vigtig meddelelse fra Finanstilsynet

Cirkulæreskrivelse

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 2: Skiftesamling

Cirkulæreskrivelse den 18.02.2003

Cirkulæreskrivelse 4

 

 

 

 

Oplysning om udbetaling til forsikringstagere med præmiekrav

Cirkulæreskrivelse 5

Cirkulæreskrivelse 6

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 7

Cirkulæreskrivelse 8

Cirkulæreskrivelse 9

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 10

Cirkulæreskrivelse 11

Cirkulæreskrivelse 12

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 13

Cirkulæreskrivelse 14

Cirkulæreskrivelse 15

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 16

Cirkulæreskrivelse 17

Cirkulæreskrivelse 18

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 19

Cirkulæreskrivelse 20

Cirkulæreskrivelse 21

 

 

 

 

 

 

Cirkulæreskrivelse 22

Cirkulæreskrivelse 23

Cirkulæreskrivelse 24

 

 

 

 

 

Kreditorinformation nr. 25

Kreditorinformation nr. 26

Kreditorinformation nr. 27

 

 

 

Kreditorinformation nr. 28

Annonce Statstidende – afslutning